In-house Training

Về ISO, C-TPAT, COC-FSC

Lớp huấn luyện in-house được Chuyên gia Zhen Le thực hiện tại nội bộ doanh nghiệp

Huấn luyện Furniture Prossing Management System

Ngày: 17-10-2014 , 1754 lượt xem
Đây là khóa huấn luyện in-house bài bản và đầy đủ nhất giúp doanh nghiệp đủ khả năng passed Factory Audit
Chi tiết

Huấn luyện ISO

Ngày: 15-10-2014 , 1866 lượt xem
Khóa huấn luyện chuyên sâu về tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO cho các doanh nghiệp
Chi tiết

Huấn luyện FSC-COC

Ngày: 15-10-2014 , 2463 lượt xem
Chuyên gia Shin Le sẽ tổ chức huấn luyện giúp doanh nghiệp thực hiện các điều kiện cần và đủ để phù hợp với yêu cầu của COC-FSC
Chi tiết

Huấn luyện C-TPAT

Ngày: 15-10-2014 , 1969 lượt xem
Đây là khóa huấn luyện in-house bài bản và đầy đủ nhất giúp doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tham gia C-TPAT
Chi tiết