Mời chuyên gia

Huấn luyện ISO, C-TPAT, FSC-COC

Hotline: 0126 422 5093

Liên hệ

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu hàng sang Georg Wieler AG

Vui lòng liên hệ:

Jenny Trần - Giám đốc thương hiệu Far East Partner

Email: phuong@wieler.ch

 

Doanh nghiệp có nhu cầu huấn luyện để đạt các tiêu chuẩn quốc tế ISO, C-TPAT, FSC-COC

Vui lòng liên hệ:

JENNY HUỲNH - Đại diện của Chuyên gia huấn luyện Shin Le

Điện thoại: 0126 422 5093

Email: jenny.huynh10893@gmail.com

Captcha
loader